Meditace mi otevřela oči

Vydáno: 13/6/2016

Rozhovor s ředitelem WCCM Laurencem Freemanem, OSB pro časopis Nota Nebe: http://notanebe.cz/2016/06/meditace-mi-otevrela-oci-abych-mohl-videt-zaz...