Křesťanská meditace

Meditace je pro ducha stejně přirozená, jako dýchání pro tělo. Meditace je starobylá duchovní disciplína a tvoří trvalou součást křesťanské tradice. Je to jednoduchá cesta k nalezení pokoje uvnitř každého člověka. Je to cesta ke spojení s Duchem Krista.

  • vyberte si tiché místo
  • pohodlně se posaďte a udržujte vzpřímenou páteř
  • zlehka zavřete oči
  • seďte co nejvíce v klidu a bez pohybu
  • zhluboka dýchejte, tak abyste byli uvolněni, ale zároveň bdělí
  • pomalu, vnitřně, začněte říkat svou mantru či modlitbu a naslouchejte tomuto slovu, když ho vyslovujete
  • pokračujte zlehka, vytrvale a věrně v opakování tohoto slova po celou dobu meditace
  • vraťte se ke svému slovu, jakmile si uvědomíte, že jste ho přestali vyslovovat
  • během meditace a každý následující den opakujte stejné slovo

Není třeba, abyste svou meditaci hodnotili. Její plody se objeví ve vás, ve vašem životě a ve všech vašich vztazích k okolí. Neztrácejte odvahu a nebuďte zklamáni z toho, když zjistíte, jak velmi jste rozptýleni. Meditujeme právě proto, abychom tímto rozptýlením prošli. A proto není zapotřebí, abyste se pokoušeli potlačit či snad zcela zastřít své myšlenky a obrazy. Prostě je nechte přicházet a odcházet, ale svou pozornost soustřeďte na mantru – tedy na své modlitební nebo posvátné slovo.

Slovo, či mantru, kterou doporučujeme, je Maranatha. Je to starobylá křesťanská modlitba pocházející z aramejštiny, tedy jazyka, kterým hovořil Ježíš. Znamená Pane, přijď nebo také 1. Přišelť Pán náš. 2. Pane náš, přijď. 3. Náš Pán je přítomen. Opakujte toto slovo ve čtyřech stejně dlouhých slabikách, ma-ra-na-tha. Zaposlouchejte se do tohoto slova, když ho říkáte, a obraťte k němu veškerou svou pozornost, ale nepřemýšlejte o jeho významu. Rušivé myšlenky budou přicházet a zase odcházet, ale nijak se je nepokoušejte potlačit či s nimi zápasit. Jednoduše je nechejte odejít. Když zjistíte, že jste opět rozptýlení, když nějaká myšlenka či obraz zaujala vaši mysl, jednoduše se ve víře a lásce vraťte ke své mantře. Právě toto Oblak Nevědění nazývá prací nebo činností slova. Jan Kassián učil říkat toto slovo v dobrém i ve zlém. Meditujte dvakrát denně, časně ráno a navečer. Nejpříhodnější délka meditace je třicet minut, ale můžete začít s dvaceti minutami a postupně tuto dobu prodlužovat na dvacet pět minut nebo celou půl hodinu. Buďte trpěliví, prostí a neustávejte v praxi.

To však neznamená, že meditace je „jediný způsob“, jak se modlit nebo snad jediná cesta k moudrosti. Avšak meditace – ticho, jednoduchost a vnitřní pokoj – opravdu vede k prožitku celosti, která – ve víře – otevírá cestu k svatosti. Svatost je pak spojením moudrosti a soucitu, jež se projevuje v každodenním životě. Meditace je sice jednoduchá, avšak vyžaduje disciplínu.

Laurence Freeman, OSB

"Ticho neznamená nepřítomnost hluku, je to výsledek, činnost, dílo pozornosti." Laurence Freeman, OSB

"Důležité směřování v křesťanské meditaci je umožnit tajuplné a tiché Boží přítomnosti, která v nás přebývá, aby se stále více stávala nejen skutečností, ale právě tou skutečností, která dává význam, podobu a smysl všemu, co činíme, všemu, čím jsme." John Main, OSB