Týdenní nauka

Společenství 22/6/2015
Dva způsoby bytí 13/7/2015
Úzká brána 20/7/2015
Prolomit iluzi 28/7/2015
Přijmout výzvu 31/8/2015
Problém s tichem 8/11/2015
Sv. Pavel 10/1/2016
Povaha Božského 26/1/2016
Božské 28/8/2016
Duch a modlitba 17/9/2016
Vztah a propojení 10/10/2016
Kdo jsem? 22/11/2016
Sebepřesažení 27/11/2016
Smysl a vztah 8/1/2017
Meditace a mozek 16/1/2017
Nový počátek 15/4/2017
Vědomí 23/4/2017
Neposuzujte 8/5/2017
Rozlišování 4/8/2017
Vliv sv. Pavla 8/8/2017
Oblak nevědění 27/9/2017
Mistr Eckhart 9/10/2017
Opravdová jednota 17/12/2017
Opravdová jednota 17/12/2017
Filozofie věků 19/12/2017
Doklad z Písma 31/12/2017
Dech 22/1/2018
Zklidnění dechu 31/1/2018
Co je modlitba? 17/4/2018
Co je meditace? 27/4/2018
Praxe 21/5/2018
Utišení mysli 3/6/2018
Cesta mantry 20/6/2018
Kdekoli a kdokoli 26/6/2018
Ovoce meditace 31/7/2018
Cesta meditace 19/8/2018
Cesta meditace 2 20/8/2018
Moc ticha 18/9/2018
Stadia cesty 1/10/2018
Stadia cesty 2 19/10/2018
Vstup do ticha 24/10/2018
Svatý Pavel 29/11/2018
Gnosticismus 5/12/2018
Origenes 19/12/2018
Řehoř z Nyssy 26/12/2018
Kasián 2/1/2019
Benedikt 9/1/2019
Pozornost 6/2/2019
Obrácení 29/3/2019
Proměna 29/3/2019
Vytrvalost 31/3/2019
Modli se a pracuj 17/4/2019
Poslušnost 25/4/2019
Dar slz 6/5/2019
Apatheia a Agapé 21/5/2019
Metanoia 21/5/2019
Co je mystika? 10/7/2019
Pokora 31/7/2019
Pokora 31/7/2019
Hněv 5/8/2019
O posuzování 8/8/2019
Moc řeči 9/8/2019
Strategie úniku 24/8/2019
Dar Boží milosti 31/8/2019
O modlitbě 15/9/2019
Soucit 23/9/2019
Uvolnění těla 9/10/2019
Konání a bytí 16/10/2019
Úloha pozornosti 3/11/2019
Kristus uvnitř 11/11/2019
Sv. Pavel 27/11/2019
Čtení evangelií 29/12/2019
Lidské povolání 29/12/2019
"Zlé" myšlenky 6/2/2020
Odpor ega 10/2/2020
Kde se modlíme? 4/5/2020
Víra 20/5/2020
Problém jazyka 3/6/2020
Přijmout ticho 21/6/2020
Společenství 13/7/2020
Těsná brána 2/8/2020
Prolomit iluzi 10/8/2020
Přijmout výzvu 16/9/2020
Poušť a říčka 25/9/2020
Boží království 11/10/2020
Oblak nevědění 3/12/2020
Úloha pozornosti 14/1/2021
Obrácení 21/1/2021
Konání a bytí 1/2/2021