Požehnání Bonnevaux

Vydáno: 16/11/2017

Mezinárodní centrum Bonnevaux bude slavnostně požehnáno 21. 11. 2017. Prosíme všechny členy a příznivce Společenství pro křesťanskou meditaci, aby se v tento den na chvíli zastavili ve vděčnosti za vše dobré co společenství přináší tomuto světu a za všechny naděje, které Bonnevaux představuje pro nás i budoucí generace.
Po meditaci můžete připojit toto čtení a modlitbu:
Meditace je svrchovanou cestou k víře, která je také určitým závazkem. Všechny naše činy jsou povrchní a jsou pouhou bezprostředností, pokud nepramení z našeho závazku k tomu, co je skutečné, což musí být také to, co je věčné. Naše výzva je proto, abychom poznali, co je skutečné a věčné právě teď, přímou osobní zkušeností a také abychom tímto poznáním obohaceni, žili naše životy inspirované láskou. (John Main OSB)
Nechť Bonnevaux vzkvétá a svítí jako světlo lampy, ať osvěcuje novou cestu kontemplativního křesťansktví, jako centrum míru, místo pro výuku a sdílení, nechť je domovem pro budoucí generace naší komunity. Ať Bůh přivede k dokončení dobrou práci, kterou v nás i v Bonnevaux začal ve 21. století. (Laurence Freeman OSB)