Videa a fotografie ze semináře Meditatio

Vydáno: 19/11/2016

Všechna videa ze semináře Spiritualita pro sekularizovanou společnost naleznete zde: https://vimeo.com/album/4075166, fotografie (včetně meditačního retreatu s L. Freemanem) zde: https://www.zonerama.com/wccm

Seminář se konal 11. – 12. května 2016 ve Velké aule Filozofické fakulty UK v Praze. Se svými příspěvky vystoupili významný kanadský sociolog, filosof a politolog prof. Charles Taylor, dále teolog, sociolog, filosof a religionista Prof. Tomáš Halík. Dalšími řečníky byly anglický benediktýnský mnich a ředitel Světového spol. pro křesťanskou meditaci Laurence Freeman OSB a v neposlední řadě ekumenická teoložka a duchovní Církve čs. husitské prof. Ivana Noble.