Čtyři týdny Adventu 2018

Advent je slovo, které naznačuje cestu a vlastně také dobrodružství. Kdyby život nebyl dobrodružstvím, umřeli bychom nudou a smutkem.
Stejně jako u velkých mýtických hledání napříč všemi kulturami, i hrdina Adventu něco hledá – často jde o pravý domov neboli o „otce“. Přicházejí zkoušky, kterými je třeba projít, a získávají se znalosti při zkouškách v extrémních hranicích poznaného. Součástí tohoto procesu jsou neúspěchy představující důležité učitele, kteří nás cvičí uvažovat o úspěších méně egocentrickým způsobem – vesmírným způsobem.
Zajímavou věcí v dobrodružném křesťanském hledání je ne-dualita jeho příběhu. Jsme to my, kdo hledá Boha nebo hledá Bůh nás? Je to Syn přicházející do svého vlastního, kde není vítán, nebo my, kteří vyrážíme do meziplanetárního prostoru směrem k prvotnímu okamžiku stvoření? Odpověď na tento paradox – i když paradoxy nemají odpověď - je vyslovena, když Bůh vylévá nekonečnou plnost do omezeného objemu lidské nádoby. Toto je Vtělení, Ježíš.
Vánoce, jako křesťanské dobrodružství, otevírají roční cyklus nového duchovního roku. Smiřují cyklický a lineární čas – to, co se děje stále dokola, a to, co probíhá smrtelnou lidskou dimenzí jako šíp letící ke smrti. Meditace dělá to samé, umožňuje nám jak žít v duchovním čase, tak i vyprat špinavé prádlo.
Liturgický čas obsahuje: Advent, Vánoce, Postní dobu, Velikonoce a dlouhé Mezidobí s mnoha svátky a příležitostnými slavnostmi. Pro meditující je jednou z výhod vyplývajících z dodržování liturgických období to, že pomáhá zasadit jejich osobní denní praxi do bohaté výživné půdy živoucího přenosu moudrosti – do tradice.
Adventní úvahy v tomto roce se budou pro každý týden Adventu točit kolem nedělních evangelijních úryvků. Snad poskytnou i určitý zdroj pro dobrodružství každého všedního dne - dobrodružství, které spojuje následující čtyři neděle.
Moudrý přístup k Adventu nám může pomoci oslavit Vánoce ne jako falešný spotřebitelský svátek, kterým se staly, ale jako skutečnou hostinu. Tento svátek se každoročně cyklicky vrací, ale pokaždé znamená novou etapu letu šípu našimi životy. Doufám, že naše týdenní úvahy vám pomohou se připravit na tento svátek a jej oslavit, protože vrhá tolik světla na lásku, která proudí mezi Bohem a námi – na nejdelší milostný poměr ve vesmíru.

LAURENCE FREEMAN,OSB