2. týden adventní

Druhý adventní týden

Jednou jsem se procházel australskou buší v ostrém měsíčním světle. Jak jsem překračoval potok, opatrně našlapujíc z kamene na kámen, díval jsem se dolů a viděl podivně malé bytosti, které na mě tázavě hleděli z vody. Byl jsem šokovaný, ale nikoli vyděšený a udělal jsem krok zpět, abych to viděl. Ale už to bylo pryč a já si uvědomil (trochu smutně), že to byl jen trik světla a mé představivosti.

Bohové opustili lidstvo už dávno. Byli popřeni vědou a zmizeli, když jsme lépe začali chápat nevědomí. V tomto bodě našeho vývoje můžeme udělat něco lepšího než se pokusit vzkřísit staré bohy. Jejich zmizení možná udělalo ze světa fádnější místo. Ale nová výjimka, nová smlouva, jejíž narození se chystáme slavit, vyloučí obavy spjaté se starým řádem. Je to svobodnější svět, dospělý vztah s božským. Zde se učíme čekat v radostné naději i v nepřítomnosti, dokonce i v prázdnotě. Čekáme s představivostí bez obrazů, vnímáme skutečnou přítomnost, která se vždy projeví ve všem, všude a vždy.

Lidstvo je trvale těhotné s touto přítomností. Běžné lidské těhotenství učí nastávající rodiče, že čekání není to samé jako zpoždění či odkládání. Je to příprava a zrání. Je to pravá trpělivost, která nás učí, že čas lze dobýt pouze časem. Takže tu není důvod pro netrpělivost, když nová forma života roste v jakémkoli druhu lůna. Zatímco tajemství roste, běžný život pokračuje – s nakupováním, vařením, jednáním se stavaři, rozmluvami s přáteli. Ale „ve dne v noci to osivo klíčí a roste, on neví jak.“ (Mk 4:7). Věrné čekání na to, co roste, to je přítomný okamžik.

Když dojde k porodu, zázrak dokončení je provázen úzkostí z péče o to, co je nyní zde, aby bylo milováno, ale stále tak zranitelné a jemné. Nový život je odolný a přesto nebezpečně něžný. Takže zrození je koncem příprav, ale začátek nekonečných řad fází růstu. „Epiktesis“ (Fil 3:13) je řecké slovo pro neustálý tlak vpřed. To je to, co definuje duchovní život, že tu není žádný konečný cíl kromě překročení každého cíle, jakmile byl dosažen. Může to znít velmi únavně, ale je v tom tajemství nekonečné, neomezené expanze lásky. Odráží se to v praxi neustálého návratu k mantře.

Lidé, kteří se poprvé setkají s meditací je krátce, zaměřeni na cíl, ji často nazývají jako „nástroj“. Ti, pro něž se stala způsobem života, cestou k hlubšímu životu, on ní uvažují jako o pokračujícím vztahu, o milostném příběhu. Básník Rilke napsal, že „dokonce i mezi nejbližšími lidmi existuje nekonečná vzdálenost. Nepřijdou milenci vždy k srázu jednoho vůči druhému?

Život a adventní doba nás ujišťují, že sňatek nekonečnosti s intimností je vtělením, plným ztělesněním.

Laurence Freeman