Čtvrtek 5. týdne doby postní

Jan 8: 51-59: „dříve než se Abraham narodil, já jsem."

Nejvýkonnější digitální fotoaparát na světě se právě staví v Andách. Bude schopen vyfotit neviditelné – galaxie vzdálené až osm miliard světelných let. Je součástí projektu, který má za úkol prozkoumat temnou hmotu i energii, kterou věda nedokáže pochopit. Stávající standardní model, který dnes vysvětluje vesmír je všeobecně považován za neúplný a neuspokojivý.

Tento průzkum temné hmoty zahrnuje také hledání nových „nad-částic“, které (jak si vědci představují) mohou pronikat skrz běžnou hmotu bez jakékoli interakce. To znamená, že můžeme zjistit, že dokonce i ty nejhlubší části mezigalaktického prostoru existují ve všeprostupujícím energetickém poli, které je odlišné od všeho co dosud známe. Vědci prověřují možnost existence více vesmírů, z nichž každý má jiné fyzikální zákony. Při velkém třesku, který nám přinesl čas a prostor, stejné množství hmoty i antihmoty vstoupilo do existence. Ti samí vědci se ptají, kde je skrývá druhá polovina vesmíru.

Nejracionálnější a nejvědečtější mozky na světě, kteří jsou zapojené do tohoto výzkumu, jsou nadšeni touto plavbou po okraji těchto nových kontinentů znalostí. Tento způsob nevědění je vždy cestou k hlubší gnózi, k plnějšímu vědění. „Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání,“ jak říká sv. Pavel o tajemství Boha zjeveného v Kristu.

Potřebujeme všechny ty nejnovější metafory, aby nám pomohly se pohnout blíže k tomuto ustupujícímu horizontu, který křížíme v tichu. To ticho velkolepého JÁ JSEM. Pak bez pochyb zjistíme, že to co je vzdálené osm miliard světelných let, a co můžeme znát pouze jako „minulost“ je tady a teď.

Jaký vzrušující důvod pro to, abychom vykonali vlastní průzkum pravdy v naší denní meditaci. Jak zajímavé je přemýšlet o Písmu, jako o kódované mapě na této cestě.

S láskou

Laurence Freeman

Anglický zdroj