Sobota 4. týdne doby postní

Jan 7: 40-53: A tak došlo v zástupu kvůli němu k roztržce.

Stačí, když budete pravdiví, abyste způsobili potíže. Ale je to jiný druh potíží než když nejste pravdiví. Musíte se rozhodnout, jaký druh buřiče budete. Většina lidí se možná chce vyhnout jakýmkoli potížím, protože se bojí odvety; ale všichni se nakonec rozhodnout musíme. Budeme říkat pravdu, žít pravdu, nebo se schovávat za otřepanými frázemi a polopravdami?

Problémy znamenají konflikty a konflikty znamenají roztržky. Roztržky často znamenají násilí. Zvýšená úroveň bdělosti může předejít rozvinutí tohoto procesu a umožní nám činit správná rozhodnutí, být pravdiví, i za vysokou cenu. Pravda vás osvobodí. Když meditující zakusí tuto rostoucí svobodu od strachu a útěků, je pak pro ně mnohem snazší být otevření na veřejnosti a říkat co si opravdu myslí. A díky tomu stojí raději na straně potřebných než pouze na straně toho, kdo bude v konfliktu pravděpodobně vítězem.

Zpočátku je to nepříjemné, asi jako jít ven do zimy z teplého domova. Můžete být dobře oblečení, ale zdá se, že zima proniká mezerami v oblečení nebo že útočí na vaše zuby, když během cesty dýcháte s otevřenou pusou. Avšak po krátké chvilce vaší procházky chladným vzduchem začnete produkovat teplo a chlad sám se stává povzbuzením. Spřátelíte se se zimou a jste sami překvapeni vlastní přizpůsobivostí.

V tajemných paradoxech skutečnosti se může často přihodit, že roztržky jsou nezbytné pro vytvoření pevnější jednoty a uzdravení. Lámeme chléb, abychom se o něj mohli podělit a byli uvedeni do této jednoty. Zde je tajemstvím oddělenost, která je nezbytná pro naše poznání sebe, dříve než se odevzdáme druhému, Bohu. Víme to, protože jsme jako Bůh a Bůh to ví, jak nám to bude v příštích dnech připomínáno.

S láskou

Laurence Freeman

Anglický zdroj