Středa 3. týdne doby postní

Matouš 5: 17-15: nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.

Evangelia objasňují, jak Ježíš řeší kritiku a odmítání - tedy to, co se nám v životě líbí nejméně. Jeho příklad naprosté celistvosti nás inspiruje, abychom si vzpomněli, co celistvost znamená. Povzbuzuje nás k uvědomění, že je to v možnostech člověka.

Když vidíme pokrytectví - což je nepřítel celistvosti - jsme opatrní. Pokud bychom pokrytectví odsoudili - jako to udělal Ježíš a velcí učitelé - vystavujeme se tak útoku. Nikdo nechce být nazván pokrytcem, přesto na určité úrovni všichni víme, že jimi jsme. Slovo pochází z řeckého hypokrisis, což znamená "herec". Přesto je téměř nemožné se vyhnout předstíraní toho, kým nejsme nebo co necítíme, i když bychom rádi byli tím, co předstíráme. "Je mi to tak líto" (znamená "Přenes se přes to"). "Je potřeba se změnit (přidejte "tebou počínaje"). Miluji tě (přidejte "za předpokladu, že").

Nemusíme zoufat kolem naší falešnosti, stačí si ji jednoduše přiznat. To ji zneškodní a zabrání to našemu falešnému já v blokování cesty k hlubší úrovni vědomí, na které můžeme být tím, kým opravdu jsme a kde pravda není nějakou věcí, o které přemýšlíme či mluvíme, ale úplnou (mezi-)lidskou zkušeností. Známkou toho, že jdeme tímto směrem je to, že se nebereme příliš vážně, že se smějeme svému falešnému já a že uvítáme další lidi, kteří dělají totéž.

Postupně se maska herce stává - jako ve slavném divadle spíše než v telenovelách - transparentním prostředkem, který odhaluje hlubší pravdu. Forma pak může sdělit prázdnotu, která je plností. (Bůh je jednota prázdnoty a plnosti). Úžasnou věcí je to, že se to stane - pokud to dovolíme a vytvoříme tomu potřebný prostor - jemným způsobem a skrze ty nejobyčejnější věci v životě. (Vidět Boha v každém). To je důvod, proč se Postní doba týká drobností. A také proč je meditace více záležitostí praxe než dobrého úmyslu.

S láskou

Laurence Freeman

Anglický zdroj