Úterý 2. týdne doby postní

Matouš 23: 1-12: Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní.

Přečtěte si celý úryvek evangelia, abyste zachytili celý příběh o kritizování – o Ježíšovi útočícím na „farizeje“ - čímž je myšleno na muslimské farizeje, hinduistické farizeje, izraelské farizeje, světské farizeje a v neposlední řadě křesťanské farizeje. Většině lidí neprojde tento druh odhalení a odsouzení z pokrytectví a zneužívání. A, jak uvidíme ve svatém týdnu, Ježíš tomu taky neunikl. Ale my mu věříme, pro utrpení a jeho transcendentní následky, a také proto, že mluvil z vášnivé závislosti na pravdě, což je jediná možná závislost, která nás osvobozuje.

Odhaluje se zde náboženství jako takové, ne jen jedna denominace. Korupce nejlepších je to nejhorší a tedy zaslouží nejvyšší úroveň odhalení a odsouzení. Ježíš pak přijde s logickým závěrem: Vy však si nedávejte říkat „Mistře“: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratři. Zadejte sem Luther a o chvilku později Druhý vatikánský koncil a pak papež František. Zadejte také velký křesťanský stín - antikrist (anti-Krishna, anti-Mojžíš, anti-Mohamed, anti-všechno věrohodné). Vy všichni jste bratři a sestry - jak ohraničíme takový neúsporný idealismus s potřebou hierarchie a výsadami, skrývajícími se pod službami a pokorou? Jednoduše: starší bratři a podřadné sestry.

Ježíš je tak radikálně rozvratný. Jak ho můžeme ochočit, jak může církev něco získat z těchto znepokojivých tzv. "dobrých" zpráv, které obrací svět, jak ho známe - a jak ho naše mysl chápe - vzhůru nohama? To je také snadné. Vytvořte systémy, které mají štítky s pravdou, ale které nemají léčivý dotek pravdy. Pak tyto systémy zbožňujte.

Jak můžeme odolat této nevyhnutelné tendenci ke kontra-revolucionářství? Pokud to ještě nevíte, modlete se, tato postní doba vás bude učit.

S láskou

Laurence Freeman

Anglický zdroj