Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Žijeme s tolika scénáři budoucnosti v naší sužované představivosti, že je pro nás těžké, a že to vezme nějaký ten čas (i když jde o překvapivě dobré, život měnící novinky), abychom to vstřebali.

Že se proroctví naplnilo.

Že velká propast byla přemostěna.

Že máme věrného přítele, obhájce, který nám pomůže nás přivést k plnému potenciálu.

Že jsme osvobození od strachu, který nás držel zamčené do starých cyklů, které nás nevedly nikam.

Že máme kam jít a že jsme poháněni nadějí.

Že jsme ode dneška zmocněni žít tento život novým způsobem.

Že Pán vstal z mrtvých.

Že to je skutečné Aleluja!