Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Vstaňme! Vyjděme; protože ty jsi ve mně a já v tobě,
spolu tvoříme jednu nedělitelnou osobu.

(Ze staré homílie)

Docela to trvalo, než první, kdo zakusili přítomnost vzkříšeného Ježíše, našli slova, aby to popsali - a víru, aby ho poznali. Cítili strach a nedůvěru, dříve než se poznání plně odhalilo, než se světlo stalo silnějším a sluneční svit poznání je přemohl.

Stejné je to i u nás.

Existuje mnoho věcí v životě tajemství, o kterých to může být řečeno. Ale žádná z nich není tak pravdivá jako vzkříšení.

On vstupuje do našeho pokoje, aniž by dělal hluk. Je s námi, aniž by nám bral prostor. Doprovází nás, aniž by nám bral čas. Je v centru všeho, aniž by si vynucoval naši pozornost. Je neviditelně viditelný.

Je novým způsobem bytí, k němuž všichni míříme a který začínáme v záblescích vidět. Stírá vinu z dveří našeho vnímání.

On nás překvapuje.

On činí smrt transparentní a život zářivý.

He makes death transparent and life radiant.

Půst nás zažehl.

Velikonoce jsou všude

Je nám znovu dovoleno říkat Aleluja.