Boží hod velikonoční

Lukáš 24, 13-35
Vtom se jim otevřely oči a poznali ho, ale on jim náhle zmizel. Tehdy jeden druhému řekli: „Copak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“

Přichází k nám skryt - spása spočívá v tom, že jej poznáme (Simone Weil)

Byla to dlouhá cesta od Popeleční středy až po dnešní Vzkříšení. Ještě neskončila. S čímkoliv, co jsme promeškali, se budeme znovu potkávat, dokud to nepoznáme. Ale od nynějška bude naše cesta zaplavena světlem. Především však už není nic, čeho bychom se měli bát.

Pozvání k tomu, abychom umřeli, je také pozvání k růstu nového života, ke společenství, ke spojení, k plnému životu bez strachu. Domnívám se, že by bylo těžké odhadovat, jestli se lidé obávají více smrti nebo vzkříšení. Při meditaci se však zbavujeme všech strachů, protože si uvědomujeme, že smrt je smrtí strachu a vzkříšení je pozvedání se k novému životu. (John Main).

Požehnané Velikonoce
Aleluja!