Čtvrtek 5. týdne doby postní

Evangelium: Lk 1: 26-38: ”rozvažovala, co ten pozdrav znamená.”

Na Floridě je obchod, kolem kterého jsem prošel jednoho letního dne a který viděl dobrou příležitost ve využití vánočního pocitového faktoru. Jmenovalo se to „Vánoce každý den“. Nevím, jestli to bylo úspěšné, ale zdálo se mi to jako skvělý maloobchodní nápad. Mám podezření, že to mohlo jít stejnou cestou jako všechny Vánoce, kdy touha lidí po nostalgii, nálada kolem krocana a balícího papíru, kdy to všechno vyprchá a oni si uvědomí, že kdyby Vánoce byly každý den, pak by vlastně žádné Vánoce nebyly.

Vtělení je však na denním pořádku. Dnes je svátek Zvěstování, kdy Marii navštívil anděl, který jí nabídl možnost říct obrovské a bezpodmínečné Ano jménem nás všech. Devět měsíců na den, jako důsledek, budeme říkat Veselé Vánoce. Do té doby dojde ke střídání ročních období, k dalším restrikcím, k dalším konspiračním teoriím, k dalšímu nacionalismu v oblasti očkování a k mnoha dalším porodům a úmrtím. Ale přes všechny ty události, které jsou neustále vynášeny z lůna času, jak to nazval Shakespeare, poroste v Marii dítě, univerzální Matka.

Jako semeno zasazené do země, ke kterému Ježíš přirovnal Nebeské království, dítě roste, "ani nevíme jak", zatímco my ráno vstáváme a večer jdeme spát. Je to jako náš „pokrok“ v meditaci. Změny, které můžeme pozorovat a objektivizovat, jsou malé ve srovnání s tím, co se děje, když jsme unášeni řekou času do rozpínajícího se vesmíru, jehož hranice nevidíme.

Přesto je třeba si připomínat, že tento nový život se ustavičně tvoří, protože je až příliš snadné nechat se rozptylovat a deprimovat událostmi, které zakrývají základní účel věcí. Lpění na dobrých, ale pomíjivých zážitcích, jak navrhuje přístup „Vánoce každý den“, je investicí se snižující se návratností. Ponořit se každý den do toho, co se formuje, s bezpodmínečným přijetím ANO, znamená riskovat, že budeme žít, že zemřeme a že naši smrt zaoráme do půdy znovuzrození. A tak semeno roste a řeka teče, až rozkvete mládí, ovoce středního věku a sklizeň posledních dní je dokonána.

Již několik let hovořím o mantře a uvědomuji si, že mnoho lidí reaguje na meditaci zpočátku skepticky, jak je to s vánočními svátky. Nedá se s nimi ani s vlastními pochybnostmi hádat, protože učitelem je zkušenost. Neexistuje žádný důkaz kromě zkušenosti. Ale bez ano není žádná zkušenost.

S láskou
Laurence