Pondělí 4. týdne doby postní

Evangelium: Jan 4:43-54: “Neuvidíte-li znamení a divy, neuvěříte!”

Nehybný bod otáčejícího se světa. Kde je a co se kolem něj otáčí?

Dobří, obyčejní lidé jako vy a já jsou trochu zmateni představou, že existuje něco „za dobrem a zlem“. Když súfijský mistr říká: „dobro a zlo jsou v říši dualit, eixstuje pouze Jednota“; nebo když Ježíš říká, že „Bůh je jako slunce, které svítí na dobré i zlé a je laskavý i k nevděčným i zlým“ co cítíme? Snad že jde o překlep, že ve skutečnosti to tak myšleno nebylo? Nebo z toho vyvozujeme, že je to hluboká pravda, kterou v tomto životě ještě nechápeme?

A co někdo, kdo zasvětí svůj život péči o uprchlíky a bezdomovce a někdo, kdo vyhodí do vzduchu diskotéku, kde si mladí lidé užívají večer? Není mezi nimi rozdíl? Co by to bylo za společnost, kdyby nebyly zákony, policisté a vězení? Doufejme v dobré zákony, slušné policisty a humánní vězení, ale musíme rozlišovat mezi zlem a altruismem. Odložme tedy tuto mystickou moudrost stranou a nechme derviše a teology o tom přemýšlet. Budeme pokračovat ve skutečném světě.

Nehybný bod otáčejícího se světa.

Otáčející se svět je v neustálém pohybu. Snažíme se udržet rovnováhu, ale všechno se mění a dokonce to, co je dnes považováno za dobré, je zítra považováno za zlé. V politice se přikláníme k jedné straně, jsme pro nebo proti Trumpovi, pro brexit nebo pro setrvání. Bez moudrých lidí nebo alespoň moudrých vůdců se proměnlivá dualita dobra a zla stává strnulou a hořkou polarizací. Aby nás to pobavilo, média nám dávají prince a herečku, kteří mluví o svých osobních pocitech a svět se staví na jejich stranu nebo proti nim. Morálka se stává zábavou. Složitost se stává konspirací.

Ježíš nepopíral, že existují špatní lidé a řekl, co si o nich myslí. Súfijský mistr nepopíral dobro a zlo, ale řekl, že jsou dualitou, která je níž než Jednota. Abychom se posunuli od přemýšlení o Jednotě k jejímu prožívání, nepotřebujeme zábavu nebo spiknutí, ale kontemplativní praxi. Dualistická mysl musí být vycvičena a umlčena, než začneme chápat, čím je doopravdy Jednota. Jak se blížíme k bodu, kolem kterého se naše mysl a pocity otáčejí, procházíme změnou v postoji k dobru, zlu a myriádám dualit.

Odhalení nehybného bodu je teď základním životním úkolem dobrých obyčejných lidí, jako jste vy a já. Nemá se to odkládat do dalšího života nebo dokud nebudeme mít víc času na čtení a meditaci. Neřekli by jinak Ježíš a súfijský mistr: „Zatím si tím nedělejte starosti“?

Předpokládáme, že se svět točí kolem našeho ega. Proto jsou duality špatně chápány, zatvrzovány a plodí násilí. Jednota je vyšší pravdou. Jsme předurčeni a navrženi, abychom to zažili právě teď. „Království se přiblížilo“. Stále budeme konfrontováni s dobrem a zlem, ale Jednota nás posílí, abychom si vzájemně odpustili, abychom používali spíše soucit než násilí. Pak chápeme, proč je hlavním bodem láska, absolutní, prostá láska k oběma stranám.

S láskou
Laurence