Čtvrtek 3. postního týdne

Nedávno jsem šel na kontrolu očí a dostal jsem nový recept. Čekal jsem, až přijdou moje nové brýle a byl jsem překvapen zjištěním, jak silné nové čočky jsou. V podstatě jsem viděl dvojitě a vůlí jsem se snažil svoje vidění opravit. Myslel jsem, že nepřizpůsobení bylo chybou mého mozku. Důvěřoval jsem lékaři více, než svým vlastním očím!

Nakonec se ukázal důvod: lékař zapomněl vložit do čoček prisma, které jsem potřeboval k přímému vidění. Bez něj jsem žil ve světě dualismu. Když přišly opravené brýle, můj zrak byl více vyladěn se sjednoceným uvědoměním, které se snažím žít. Jasnost a jednota vidění: máme tři oči: tělo, mysl a srdce.

Dominance materialistické vědy měla mnoho důsledků na lidský způsob vidění a interpretace. Hlásí se k ‚objektivitě‘ – tím je myšleno vyloučení subjektivního faktoru – avšak je to nedokazatelné a nedosažitelné samo o sobě. Také to vytváří neosobní, na falešné ego zaměřenou skutečnost, která je za mnohým nehumánními způsoby užití technologie – ostřelování Mariupole, bombardování civilních cílů nebo užívání chemických zbraní mezi lidmi. Fanaticky uplatňovaná materialistická věda nerespektuje pravdu, jíž slouží pravá věda, protože popírá moudrost a vědu lásky.

Materialismus je krátkozraký a vždy bude vidět dvojitě. Například popírá rušivý efekt pozorovatele v každém pokusu. Nevidí svůj vlastní stín. Odmítá důkaz vyšší úrovně uvědomění – mysl a ducha – které existují odděleně od mozku. Mnoho úžasných vědců v současné době vidí dvojakost materialismu, avšak dualismus je stále ještě v dominantním světě vědy zakotven – navzdory všem objevům kvantové fyziky.

V západním křesťanství oddělila materialistická věda náboženství a vědu. Avšak na rozdíl od církve v moderním věku, neměl nikdy súfismus s vyhlášením nových objevů vědy problém. Vnímal vědu jako prozkoumávání nezměrné rozličnosti, kterou Bůh stvořil, aby projevil svoji jedinečnou jednotu. Mystikové všech tradic pochopili, že věda praktikovaná kontemplativně, tak jak to má být, a jak vysvětluje náš vlastní Marco Schloremmer – je jiným způsobem, jak Boha více milovat a chápat.

Když sledujeme, jak technologie každý den působí smrt a bídu na Ukrajině, neexistuje zřetelnější lekce o tom, jak můžeme být uvězněni v dvojitém vidění. Ukazuje to potřebu obnovit prizma kontemplace, které je třeba k vidění jednoho a k vidění přímého.

Laurence Freeman

přel. Jindřich Kotvrda