pátek 4. postního týdne

Jiskření pravdy úplně prosté od já, je největší prostotou

Zprávy o mírových rozhovorech mezi Rusy a Ukrajinci v Turecku, jsou nejdůležitější zprávou. Jsou vítaným zábleskem naděje. Jakýkoli paprsek naděje pomáhá předcházet cynismu a zatvrzení srdce. A přece je úlevné slyšet, že Ukrajinci se nechytají falešných stébel. Budeme soudit Putina, říkají, tvrdícího, že nemá úmysl napadnout Ukrajinu až do dne, kdy to udělal, podle skutků jeho okupačních sil, nikoli podle jeho slov.

Když mysl podléhá svým stinným silám (zoufalství, vztek, žárlivost, pýcha, nečistota, abychom jich pár vyjmenovali), už nemůže dostat důvěru, že udělá dobrý úsudek. Rozhodnutí, která učiníme v takových stavech mysli, nevyhnutelně věci zhorší. Věci už horší jsou, když nemůžeme identifikovat a pojmenovat temné síly, které nás okupují. Jak jednáte s někým, kdo nemá kritické sebe-uvědomění? Je to nedostatek důvěry, a bez důvěry se lidské vztahy vytrácejí.

V našem pomalém vynořování z covidové éry se probouzíme do změn, které nastaly. Nejen k pracovním vzorcům a způsobům komunikace, ale vůči všeobecnému duševnímu zdraví a v neposlední řadě mezi dětmi. Duševní zdraví jsme medikalizovali, a stejně tak jsme to udělali s většinou stránek zdraví, často jsme je redukovali na problém řešitelný léky. Jedna studentka mi kdysi říkala, že šla ke své doktorce, aby jí vysvětlila, že je v depresi po smrti své babičky, k níž měla blízko a že její přítel, kterému důvěřovala, jí je nevěrný. Ještě předtím, než přestala mluvit, lékař už měl napsaný recept a řekl jí, že má přijít za měsíc.

Jsme lidé, a tedy složité bytosti ovládané fyzickými, duševními a duchovními zákony. Když z rovnice vynecháme některý z těchto vzájemně propletených dimenzí, bude to nevyvážené ve všech rozměrech.

Před několika lety Vatikán, ve zvláště nezdravém období, vyjádřil svůj nesouhlas s ženami duchovními vůdkyněmi v kněžských seminářích. Jedna sestra, kterou znám, která byla velmi oblíbenou a uznávanou duchovní vůdkyní ve velkém semináři, mi řekla, že jim bylo řečeno, aby se připravili na inspekci z Říma. Když přijel vizitující biskup do semináře, shromáždili se představení, aby jej přivítali. Přátelsky vstoupil a všem potřásl rukou, kromě žen.

Jak jednat s fanatiky, nečestnými, nedůvěryhodnými, duševně nemocnými? Tím, že nebudeme předstírat, že věci jsou v pořádku, když v pořádku nejsou. Tím, že budeme mluvit pravdivě, jak to dělají Ukrajinci v jejich současných jednáních. Jak to dělal Ježíš během svých soudních procesů.

Tím, že budeme chápat výše uvedený Ramanův výrok. Pravda jiskří, když jsou odstraněny stinné síly ega. Pak v prostém a průhledném prostoru bez temných zákoutí ukrývajících stíny sama zjeví veliká a napravující prostota.

Laurence Freeman

přel. Jindřich Kotvrda