Sobota v třetím týdnu postní doby

Lukáš 18, 9-14

Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.

Potkávám pár milých lidí, kteří vypadají, že mají své ego docela přirozeně pod kontrolou. Nezdá se, že je to stojí nějaké úsilí, a dokonce to vypadá, že žádné ego nemají. Samozřejmě, každý, s kým jste v kontaktu, své ego má, protože jím se lišíme jeden od druhého. Kdybychom nebyli odlišní, nemohli bychom sami sobě umírat a růst do hlubšího sjednocení.

Ego většiny z nás je do určité míry zraněné. V průběhu dlouhého procesu psychologického vývoje a našeho odlišování ego hromadí bolestné vzpomínky a strachy, které vytvářejí vzorce chování formující naši osobnost. Každé odlišování je doprovázeno bolestí a bolest zanechává jizvy v paměti. Bez velké léčivé lásky obklopující tato opakovaná zranění ego posiluje svou nedůvěru a učí se přetvářce, aby se chránilo. Občas se nafukuje a stává se agresivním, aby kompenzovalo vlastní nerovnováhu. Občas se stává bázlivým a nejistým, vyděšeným, že by mělo být viděno nebo slyšeno. Občas přeskakujeme z jednoho typu ega do druhého.

Každý, kdo vyrůstal s malým poškozením ega, byl od malička obklopen láskou. Zažil vyrovnanější vnitřní svět, ve kterém páka ega funguje s jemností – spíše jako prostředek komunikace, než jako zbraň. Jsou to milí lidé. Když jdou do společnosti, nedělají si starosti, jestli se jim dostane uznání nebo zda budou pozváni k významnějšímu stolu. Mohou být zvědaví, co se stane, ale nepocítí egoistickou úzkost těch, kteří potřebují potlesk a touží po něm, nebo těch, kterým nahání hrůzu, že si jich lidé všimnou.

Většině z nás, jejichž ego není tak dokonale vybalancované, dnešní evangelium nabízí praktickou a soucitnou moudrost. Snažte se vyhnout tomu, po čem ego touží, a nebuďte pyšní, když uděláte správnou věc. Tímto způsobem budete ‚povýšeni‘. Nestanete se nejnovější hvězdou reality show a video na YouTube, na kterém stojíte před zbožňujícím publikem ohromeném vaším talentem, se nebude šířit po internetu.

Jde o úplně jiný druh povýšení, který vám pomůže, abyste se nezávisle na úspěchu nebo neúspěchu smáli sami sobě. Osvobozeni od upnutí se sami na sebe můžete druhým věnovat svou pozornost, své vlastní já, a s potěšením sledovat onu proměnu, kterou ryzí nesobecká pozornost může způsobit.

Laurence Freeman, OSB