Uvolnění těla

Vydáno: 9/10/2019

Žijeme ve světě posedlém dosaženými výsledky a úspěchem. často je i meditace vnímána čistě jako cesta jak co nejlépe využít funkce našeho mozku abychom byli v tomto materiálním světě úspěšnější. Jen běžte do knihkupectví a najděte oddělení sebe-zdokonalení. Poličky sténají pod tíhou knih píšících o tom, jak meditace zlepšuje vaše zdraví těla i mysli a tedy vašeho bankovního účtu. Nepopírám, že je rozhodně důležité pečovat o svoje tělo i mysl, abychom je udržovali v co nejlepším zdraví. I Evagrius říkal: 'Náš svatý a nejasketičtější mistr (Makarius Veliký) prohlásil, že mnich by měl stále žít, jakoby měl zítra umřít, ale současně by měl se svým tělem nakládat tak, jakoby s ním měl žít po mnoho budoucích let.' Péče o tělo, správnou dávku jídla v rozumném množství a přiměřeným tělesným cvičením jako jóga, Tai Chi/Chi Kung je tedy nepopiratelně důležité.

Je jistě možné používat meditaci čistě pro její zdravotní účinky, jichž je podle výzkumů mnoho. Je jistě úžasné zastavit tu neustále štěbetající mysl a uvolnit stres a napětí. Je to báječný pocit, mít 'přestávku' od starostí, úzkostí, nadějí a strachů obvykle nás utlačujících a zastavit únik energie mysli točící se v kruzích.

Byla by to ale zmeškaná příležitost. Meditace je mnohem více než její fyziologické účinky na tělo. Seriózní člověk praktikující meditaci vnímá péči o tělo a relaxaci jako nezbytnou přípravu umožňující skutečný cíl meditace, totiž celkovou proměnu své mysli a způsobu pohledu na skutečnost. Tímto odhalujeme duchovní dimenzi našeho bytí a naše spojení se Zdrojem bytí. Aby se tak stalo, je třeba aby meditace byla duchovní disciplínou zahrnující samotu a ticho, v níž necháváme odejít všechny smyslové zážitky, obrazy, pocity a myšlenky, jinými slovy svoje 'ego'. Jedině tehdy, když se znovu propojíme se svou duchovní podstatou, se svým 'já', pak můžeme žít naplněný a smysluplný život. Naše činnost pak vyplývá z našeho uvědomování Božství, z našeho propojení a starosti o druhé.

Soucit je opravdovou známkou, že se naše mysl proměňuje. Slovy Evagria: 'Šťastný je mnich, který vnímá blaho a pokrok všech mužů a žen se stejnou radostí, jako by byl jeho vlastním.'

Aby se tato proměna mohla odehrát, potřebujeme pouze přípravu sebe sama utišením těla i mysli. Pak můžeme být otevření vůči dílu Ducha. Je to totiž její práce: 'Duch svatý má soucit s naší slabostí, a přestože jsme nečistí, často k nám přichází a navštěvuje nás. Pokud by nás zastihla, jak se náš duch k ní modlí z lásky k pravdě, pak sestupuje a vyhání celou armádu myšlenek, které ji obtěžují.'

Kim Nataraja
přel. Jindřich Kotvrda

z archívu týdenní nauky, rok 2, dopis 29